Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olup hâkimlik sınavını geçenler hâkimlik yapabilirler. İdari hâkim olmak için hukuk, iktisat ve idari bilimler ile siyaset bilimi gibi fakültelerden mezun olmak ve idari yargıçlık sınavını geçmek gerekmektedir.

Her iki koşul içinde de sınavı geçen hâkim adayları, kısa süreliğine yardımcı hâkim olarak görev yaptıktan sonra asil görevlerine başlarlar. Hâkim, herhangi bir davaya bakarken avukatı ve tarafları dinler ve kanun hükümleri ölçüsünde karar verir ve kişinin cezası hâkimin takdirine göre ortaya çıkar.

Hâkim Olma Şartları Nelerdir?

Hâkim olmak için öncelikli olarak üniversitelerin Hukuk Fakültesi’ne yerleşmiş olmanız gerekir. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan adayların önündeki en büyük engellerden birisi Hâkimlik Sınavı olacaktır. Ancak Hâkimlik Sınavı oldukça yoğun çalışma ve sorumluluk gerektiren bir sınavdır. Bu nedenle de fakülte mezunları hâkim olmak için uzun bir zaman harcayarak bu sınava hazırlanır.

Yazılı ve sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adaylar 6 aylık bir staj dönemi geçirirler. Sulh Ceza Hâkimliği Sınavını geçtikten sonra 6 aylık bir staj dönemi gelir. İdari yargıçlar için bu staj süresi 7 ay olarak belirlenmiştir. Staj döneminde olan hâkimlerin maaşları asil hâkimlere göre biraz daha düşüktür.

Kimler Hâkim Olabilir?

Hâkim olmak için gereken nitelikler şunlardır:

 • Sorumluluk duygusuna sahip olma,
 • Disiplinli çalışma ve tutum sahibi olma,
 • Çözüm odaklı bakış açısı,
 • Güçlü gözlem kapasitesine sahip olmak,
 • Olgulara farklı açılardan yaklaşma yeteneği,
 • Adil değerlendirme yeteneği bu mesleği tercih edecek olanların taşıması gereken özelliklerden birkaçıdır.

Şu şartları taşımayan kişiler ise hâkim olamazlar:

 • Hukuk Fakültesinden mezun olmayanlar,
 • Hâkimlik sınavını geçemeyenler,
 • 6 ay staj yapmayanlar,
 • Herhangi bir suçtan dolayı ceza alanlar,
 • Kamu görevinden men edilmiş olanlar hâkim olmak için başvuruda bulunamaz.

Hâkimlik mesleğine bu özellikleri taşıyanlar başlayabilir ve devam ettirebilir. Ortaöğretim döneminde hâkim olmak isteyen öğrencileri özellikle Eşit Ağırlık adı verilen puan türünde yüksek puan almalıdır. İyi bir üniversitede nitelikli bir hukuk eğitimi almak, hâkim olmak için önemli bir avantaj kazandıracaktır.

Hâkimlik Mesleğinin Avantajları ve Zorlukları Nelerdir?

word image 233 1
Hâkimlik mesleği görev ve sorumlulukları oldukça yüksek olan meslek grupları arasında yer alır. Hâkim olmak pek çok avantajla birlikte dezavantajı da beraberinde getirir. Hâkimlik mesleğinin dezavantajları arasında şunlar yer alır:

 • Yüksek sorumlulukla çalışmak zorundadır.
 • Hâkimlik Sınavı ve süreci oldukça zorludur.
 • Yargıçların atanması genellikle çok sınırlıdır.
 • Hâkimlik mesleği suç ve suçlulara sürekli maruz kalmayı içerdiğinden yıpratıcı olabilir.

Hâkimlik mesleğinin avantajları ise şunlardır:

 • Yüksek maaş şartlarına sahip olama,
 • Sosyal statüsü ve konumu oldukça yüksek,
 • Emeklilik şartları iyi düzeyde,
 • Saygın ve değerli bir meslek yaşamı bu avantajlardan yalnızca birkaçıdır.

Hâkimlik mesleği her meslekte olduğu gibi avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bununla birlikte yargı sisteminin düzenli işleyişi ve adalet sisteminin korunmasında hâkimler oldukça önemlidir. Bu nedenle de hâkim olmak isteyen öğrencilerin öncelikle toplumsal olaylara karşı ilgi duyması ve adalet duygusu taşıması şarttır.
Yurtdışında Hâkim Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?
Hukuk Fakültelerinden mezun olduktan sonra pek çok kişi yurt dışında hâkim olmak için araştırma içerisine gire. Bunun için belirli koşulların oluşması gereklidir.

Yurt dışında hâkim olmak için sahip olmanız gereken özellikler şunlardır:

 • Hukuk Fakültesi mezunu,
  Hâkimlik sınavını başarıyla tamamlamak,
 • İyi düzeyde yabancı dil bilmek,
 • Yurt dışı için geçerli bir hâkimlik belgesi ve hukuk diplomasına sahip olmak,
 • Yurt dışında hâkim olmak için çalışma iznine başvurmak gibi kriterleri sağlamanız gereklidir.

Bu koşulları sağlayan kişiler yurtdışında hâkim olarak çalışabilir. Yurtdışında hâkim olmak pek çok açıdan oldukça yüksek bir prestije sahiptir.