Galileo Galilei, dünyanın en önemli astronomi ve fizikçilerinden biridir. Aynı zamanda felsefe ve matematik alanında da önemli çalışmalar ortaya koymuştur. Bunlarla birlikte Matematikçi olarak da bilinir. Rönesans döneminin önemli aydınlarından biri olan Galileo Galilei, 15 Şubat 1564 yılında İtalya’nın kulesi ile meşhur şehri Pisa’da dünyaya geldi.

Venüs, Jupiter ve diğer gök bilimi alanları ile ilgilenen Galileo Galilei, özellikle dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesi yüzünden dönemin Katolik dünyasının başkenti olan Roma tarafından engizisyon mahkemelerinde cezalandırılmıştır. İdama kadar giden bu yolda, hiçbir şekilde doğru söylediğinden vazgeçmemesi ve Kopernik’in yerine Tycho sistemini benimsemesi, onun aslında bir filozof olduğunu da gösteriyordu. Astronomların tepkilerine, yıldırmalarına ve dönemin engizisyon mahkeme kararlarına rağmen o çalışmalarına devam etmiştir.

word image 125 1

Dünya’nın Döndüğünü Söylüyordu

Aslında Galileo Galilei’in dikkat çeken en önemli yanı sadece dünyanın yuvarlak olduğunu söylemek değildi. Bunun yanı sıra dünyanın döndüğünü ve hatta güneş sistemi etrafında döndüğünü de ilk defa kendisi en net şekilde ortaya koymuştur. Ancak bu durum, ne dönemin Roma camiası tarafından ne de dönemin bilim adamları tarafından pek hoş karşılanmadı. Ve bu duruma da büyük bir karşı çıkışla karşılık verdiler.

Galileo Galilei, Kopernik ile aynı kaderi paylaşacaktı. Ve o da tıpkı Kopernik gibi aşağılanacak, yıldırılmaya çalışılacak ve hatta delilik yaftası ile karşılanacaktı. Ancak o da kendisine ve bilime güveniyordu. Ve kendini bilime adayan biri olarak karşı duruş sergiledi. Sonuç olarak halen günümüzde kendisinden bahsediyoruz. Hem de o zamanki teknoloji ile yapılamayacak şeyleri yaptığından dolayı…

word image 125 2

Engizisyon Mahkemesi Tarafından Aforoz Edildi

Engizisyon mahkemeleri, onun aslında doğru söylediğini biliyordu. Ancak halen buna hazır değillerdi. Çünkü Papa ve Roma dini yapılanması, dünyanın düz olduğunu ve aksi bir durumun ispatı durumunda halkın gözündeki itibarlarının düşeceğinden korktukları için Galileo Galilei’a karşı gelmişlerdir. Dalaet suçu işlediğinden dolayı onu önce ev hapsine almışlar ancak o durmamış ve burada da bilime katkı sunmaya devam etmiştir. Hatta İki Yeni Bilim’i de ev hapsinde yazmıştır. 1642 yılında öldü. Tam olarak neden öldüğü konusunda net birşey olmasa da kalp çarpıntısı ve yüksek ateşten öldüğü söylenmektedir.